Izgubljene Ruševine Arnaka

Izgubljeno ostrvo, zaboravljena civilizacija, čudovišni čuvari i šaka hrabrih i prekaljenih arheologa.